Máte zájem o koupi auta na leasing? Pokud se rozhodnete pořídit si vozidlo tímto způsobem a uzavřít tak smlouvu s leasingovou společností, dříve byste si měli spočítat, kolik za něj zaplatíte. Na internetu si můžete pomocí kalkulaček snadno zjistit jeho skutečnou výši a následně se rozhodnout, která společnost vám nabízí nejlepší podmínky.

Auto nezbytným pomocníkem

Vlastnit automobil v dnešní době je téměř nutností. Ať už jej potřebujete do práce nebo jen na občasné vyjížďky za nákupy, auto se stává nedílnou součástí vašeho života. Buď si můžete pořídit vůz za hotové, nebo si zřídit leasing v případě, že neoplýváte dostatečným finančním obnosem. Skutečným majitelem se však stanete až po uhrazení poslední leasingové splátky, do té doby je vozidlo majetkem pronajímatele, tedy leasingové společnosti.

Výpočet leasingu přes kalkulačku

Za využití kalkulačky samozřejmě neplatíte žádný poplatek a může ji využít každý. A budete k tomu potřebovat pouze internet a několik informací. Pro výpočet leasingové splátky byste měli znát pořizovací cenu automobilu, výši akontace, dobu splácení leasingu a koeficient navýšení. Výpočet je však pouze orientační. Při splácení leasingu musíte počítat i s dalšími výdaji, například placení havarijního pojištění. Nejčastější formou leasingu je finanční leasing. V tomto případě poskytuje pronajímatel předmět leasingu do užívání nájemce, předmět leasingu však zůstává po celou dobu leasingu majetkem pronajímatele. Až po uhrazení poslední leasingové splátky přechází předmět (vůz) na nájemce. Nájemce na počátku uzavření leasingové smlouvy zaplatí pronajímateli akontaci (zálohu). Logicky platí pravidlo, že čím vyšší akontaci uhradíte na začátku, tím nižší leasingové splátky budete hradit. V některých případech se platí i tzv. nulová akontace. V tomto případě však musí nájemce prokázat svou bonitu, neboli dostatečnou výši příjmů a tedy i schopnost splácet leasing. Dále bude nájemce splácet pravidelné leasingové splátky za předmět leasingu (v případě jejich neplacení mu bude předmět leasingu odebrán).

Předtím než se rozhodnete pořídit si vůz na leasing, zvažte více nabídek. Sečtěte si všechny náklady, tedy výši akontace, splátek, poplatek za zprostředkování, havarijní pojištění, zůstatkovou cenu a veškeré další poplatky spojené s nákupem vozidla na leasing. Hlavním ukazatelem výhodnosti leasingu je tzv. roční procentní sazba nákladů (RPSN), jež udává procentní podíl z dlužné částky, který musíte uhradit během jednoho roku.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.