Pořídili jste si vozidlo na leasing, ale nyní byste chtěli převést leasingovou smlouvu na jinou osobu? Pokud přemýšlíte jak to provést, poradíme vám, jaké podmínky musíte splňovat nebo jaké doklady budete potřebovat k jeho převodu.

Vyplnění žádosti a potřebné údaje k převodu leasingu

Aby k převodu leasingu mohlo dojít, musíte splnit několik podmínek leasingové smlouvy. Po jejich splnění se musí vyplnit formulář žádosti o souhlas s převodem práv a povinností na nového nájemce. Po vyplnění požadovaného formuláře (Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy) jej zašlete leasingové společnosti spolu s potřebnými doklady a ta vám následně pošle své rozhodnutí. Seznam požadovaných dokumentů u jednotlivých leasingových společností se liší. V případě fyzické osoby nepodnikající budou vyžadovány následující doklady: od současného nájemce bude společnost požadovat žádost o převedení leasingové smlouvy, která musí obsahovat číslo smlouvy, datum a důvod převodu. Pokud je nájemce právnická osoba, je vyžadována kopie výpisu z obchodního rejstříku, která nesmí být starší více než tři měsíce. Dále je potřeba kopie původní leasingové smlouvy. Od nového nájemce bude požadována kopie občanského průkazu, dále kopie druhého dokladu totožnosti, vyplněný formulář „Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel“, potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů (v případě OSVČ čestné prohlášení o výši příjmů podložené daňovým přiznáním).

Pro převedení leasingové smlouvy na podnikatele budou požadovány od stávajícího nájemce stejné doklady jako v předchozím odstavci. Nový nájemce musí předložit kopii občanského průkazu zástupce, který bude podepisovat smlouvu o převodu, kopii živnostenského listu, plátci DPH – kopii Rozhodnutí o přidělení DIČ. Dále vyplněný formulář „Základní údaje fyzická osoba podnikatel/právnická osoba“. A pokud se jedná o vůz s nesplacenou hodnotou nad 350 tisíc korun, bude požadována účetní uzávěrka za uplynulé období, výsledovka a daňové přiznání.

Neuskutečněný převod leasingu

V případě, že bude žádost schválena, vám leasingová společnost tuto skutečnost oznámí písemně a požádá původního i nového nájemce leasingu k dostavení za účelem podpisu dodatku leasingové smlouvy. Leasingovou smlouvu však nelze převést, je-li původní společnost v exekuci nebo je-li leasingová smlouva ve fázi řádného ukončení smlouvy. Na převod leasingové smlouvy nemá nájemce žádný právní nárok a převod leasingu je možný pouze s písemným souhlasem leasingové smlouvy. Ta, pokud převod odsouhlasí, bude požadovat splnění požadovaných podmínek a také uhrazení poplatku za převod leasingu. Původní havarijní pojištění převodem leasingu zaniká a nový nájemce je povinen si zřídit nové. Také si musí zřídit nové pojištění odpovědnosti.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.