Osvědčení o registraci motorových vozidel vydávají evidence vozidel příslušných odborů dopravy. Toto osvědčení je nutné k vyřízení některých žádostí. Která to jsou?

Kdy je potřeba předložit osvědčení o registraci

Osvědčení o registraci vozidla budete potřebovat při zápisu změn údajů v registru silničních vozidel (RSV), při žádosti o dočasné nebo trvalé vyřazení vašeho vozu z registru. V případě ztráty, odcizení nebo poškození registrační značky či technického průkazu taktéž musíte předložit osvědčení o registraci. Dále jej musíte předložit při odhlašování i přihlášení již registrovaného automobilu na nového vlastníka nebo provozovatele.

Zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Ke změně dochází například při změně vlastníka nebo provozovatele vozu, při změně bydliště, jména, vývozu vozidla do ciziny, při změně barvy, při přestavbě, při výměně karoserie, motoru, atd.

Žádost o dočasné nebo trvalé vyřazení vozu z registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá technický průkaz vozu, souhlas vlastníka auta, pokud žádá jeho provozovatel, SPZ, osvědčení o registraci vozidla, doklady vlastníka a provozovatele. Ty samé doklady se předkládají i při trvalém vyřazení vozu z registru silničních vozidel. Dalším důležitým dokladem je – na vlastní žádost vlastníka (doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským, nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků).

Přihlášení nového, dovezeného a vyváženého vozidla k registraci v RSV

K žádosti musíte předložit technický průkaz vozu, doklad o technické prohlídce, souhlas vlastníka pokud není také provozovatelem, protokol o evidenční kontrole vozidla, platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu auta, osvědčení o registraci vozidla, doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v ČR, zvláštní registrační značka pro jednorázové použití (papírová) – byla-li vydána, při vývozu z ČR tabulky registrační značky (SPZ), doklady vlastníka a provozovatele.

Přihlášení ojetého, již dříve registrovaného vozidla

K žádosti se dokládá technický průkaz vozu, doklad o technické prohlídce, souhlas vlastníka, pokud se liší od provozovatele, protokol o evidenční kontrole vozidla na nového provozovatele, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, osvědčení o registraci vozu, SPZ (v případě, že jsou s jiným kódem kraje nebo okresu), doklady vlastníka a provozovatele.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.