Pokud jste prodali či darovali váš vůz, jste povinen jako jeho dosavadní vlastník provést tzv. odhlášení vozidla na nového majitele. Jak postupovat v této situaci, jaké doklady jsou potřeba, kolik činí poplatek za odhlášení, kdo je oprávněn jednat v této situaci. Na tyto a další otázky naleznete v tomto článku odpověď.

Jestliže jste právě prodali vaše vozidlo, podpisem kupní smlouvy pro vás obchod nekončí. Je třeba odhlásit vůz na nového vlastníka/provozovatele či zrušit povinné ručení. Na co všechno se připravit?

Postup při odhlášení vozidla

Odhlášení vozidla řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového či přípojného vozidla. Oprávnění k odhlášení vozidla má fyzická nebo právnická osoba, která je v registru vozidel  uvedena jako vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat však může i osoba, kterou k tomuto úkonu písemně zmocní vlastník vozidla.

Jaké doklady je třeba doložit

V případě odhlášení vozidla na nového majitele musíte mít s sebou písemnou žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, doklad totožnosti (např.: občanský průkaz nebo pas), v případě firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci vozidla (tzv. velký a malý technický průkaz), plnou moc (pouze v případě, že záležitost vyřizuje zmocněnec). Při odhlášení vozu na fyzickou osobu je nutno uvést jméno a příjmění, rodné číslo, adresu trvalého pobytu. V případě odhlášení vozidla na právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu musí být uveden název, IČ a sídlo právnické nebo podnikající fyzické osoby. Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel se vyřizuje ve většině případů na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Jaké jsou stanovené poplatky

V případě odhlášení vozidla na jiného vlastníka/provozovatele neplatíte žádný poplatek. Pokud však přihlašujete vůz na nového vlastníka/provozovatele, musíte uhradit poplatek ve výši 800 Kč.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.