Správně sepsanou kupní smlouvou omezíte rizika spojená s nákupem/prodejem vozidla na minimum. Kupní smlouva by se měla řídit občanských zákoníkem. Pokud by došlo na soudní spor, tak občanský zákoník přesněji vymezuje kupujícího práva.

Povinné náležitosti kupní smlouvy

Ve smlouvě by měly být uvedeny podrobné údaje o prodávajícím a kupujícím (jméno, adresa, rodné číslo, apod.), přesná identifikace vozidla (číslo karoserie, číslo podvozku, SPZ, značku, typ, rok výroby, barvu, počet najetých kilometrů, číslo technického průkazu), seznam příslušenství a doplňků, popis stavu vozidla, prohlášení prodávajícího, že vůz je jeho majetkem a neváží se k němu žádné další nároky nebo pohledávky třetích osob, popis závad, předávané dokumenty a klíče, cenu, způsob jejího uhrazení, podmínky přihlášení a odhlášení vozidla, podmínky jeho převodu a ustanovení o tom, že je smlouva sepsána podle občanského zákoníku. V kupní smlouvě by mělo být také uvedeno, jestli je vozidlo po havárii (netýká se však menších vad, např.: poškrábaný lak, apod.). U bouraného vozu se může objevit jeho snížená kvalita. Jestliže prodávající tuto skutečnost zamlčí, kupující má právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Dále je výhodné pro vás jako kupujícího, pokud se prodávající zaručí za původ automobilu, a že není kradené. Jestliže by však smlouva obsahovala toto ujištění a následně by se prokázal opak a vozidlo by vám bylo zabaveno, máte právo žádat od prodávajícího vyplacení celé výše kupní ceny, protože by došlo k jeho neoprávněnému obohacení.

Reklamace vad

Pokud kupující po převzetí zjistí, že jsou na vozidle závady, na které nebyl předem upozorněn, má nárok požadovat od prodávajícího slevu z kupní ceny. Jestliže je však závada natolik závažná, že neumožňuje používání vozidla, je možné od kupní smlouvy odstoupit. Můžete reklamovat jakékoliv vady a závady, které byly prokazatelné ještě při převzetí vozidla, nikoli však na ty, které vznikly až později. Měli byste vzít v potaz, že prodávající nemusí ručit za běžné opotřebení, které odpovídá stáří vozidla. Jestliže je však v kupní smlouvě uvedeno „bez závad“, má kupující v případě sebemenší závady právo od smlouvy kdykoliv odstoupit.

Zjistěte si, kdo je skutečný majitel

Pokud si kupujete vůz v autobazaru, měli byste vědět, že bazary často působí pouze jako zprostředkovatelé. Jestliže se v budoucnosti objeví nějaká závada na vozidle, se stížností musíte kontaktovat skutečného majitele vozu. V případě že jako kupující zjistíte na automobilu závadu, měli byste jednat co nejrychleji, nejpozději pak do šesti měsíců od převzetí vozu.

Kupní smlouvu na auto si můžete zdarma stáhnout například ZDE!

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.