Pokud již nechcete nebo nemůžete používat své současné auto, můžete jej někomu darovat. A můžete jej rovnou darovat za odvoz, tedy když si daná osoba sama přijede a vyzvedne si darovaný vůz, splní jedinou podmínku daru. I dar by však měl být úředně ověřený a lepší sepsat darovací smlouvu. Jaké náležitosti by měla obsahovat?

Darovací smlouva je jednou z nejběžnějších smluv a je upravená v § 628 Občanského zákoníku. Hlavním znakem každé darovací smlouvy je, že někdo někomu daruje zadarmo. K přechodu vlastnictví k daru na obdarovaného dochází převzetím samotného daru. Jestliže jste například podepsali darovací smlouvu k osobnímu automobilu a dárce si svůj původní záměr rozmyslel a vůz vám nechtěl předat, budete se muset domáhat daru jedině soudní cestou.

Vady a závady darovaného automobilu

V případě, že se objeví na darovaném vozidle nějaká vada, na kterou nebyl obdarovaný upozorněn, má právo dar vrátit. Dárce by měl tedy před podpisem darovací smlouvy seznámit obdarovaného se skutečných technickým stavem vozidla a upozornit na jakékoliv vady či závady.

Pokud dojde k vrácení daru

V případě, že se obdarovaný chová k dárci nebo ke členům jeho rodiny tak, že tím porušuje dobré mravy, může se dárce domáhat vrácení daru. Proto by si měl každý dárce darování automobilu dobře rozmyslet předem, aby se v budoucnosti vyhnul vymáhání daru nazpět.

Kdy je třeba uhradit daň za darovaný automobil

Obě strany darovací smlouvy, tedy dárce a obdarovaný, by měli vzít v potaz, že darování může mít za následek i povinnosti v oblasti daní. Tzv. daň darovací upravuje zákon č. 357/1992 Sb. Podle tohoto zákona platí, že při darování v rámci nejbližší rodiny jsou obdarovaní od platby daně darovací osvobozeni (např. při darování sourozencům, dětem, apod.). Příjem získaný darem může však být v některých případech předmětem daně z příjmů. Dárce má však možnost si za určitých okolností hodnotu darovaného automobilu na dobročinné účely odečíst ze svých daní (resp. ze základu daně).

Náležitosti darovací smlouvy

Každá darovací smlouva by měla obsahovat údaje o dárci a obdarovaném (jméno, bydliště, rodné číslo). Dále musí být zcela jasně a přesně definován předmět darování. Ze smlouvy dále musí být patrná vůle dárce darovat daný vůz zcela dobrovolně a vůle obdarovaného tento dar přijmout. Na konci by neměl chybět podpis obou stran a datum uzavření smlouvy. Darování movité věci musí mít písemnou formu jenom tehdy, nedojde-li k odevzdání a převzetí daru ihned po darování.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,
  1. ladislav molnár says:

    hledam hodneho pana pani kdo by mi daroval venoval za odvoz za prepis pojizdne auto.potrebuji do prace mam zly spoje do prace. dekuji moc. Lado.

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.